Stenability – The Story of Stena RoRo

Bok om Stena RoRo:s historia av författarna Anders Bergenek och Rickard Sahlsten.

Roll

  • Grafisk formgivare
  • Bildredigering

Kund

  • Stena RoRo

Företag

  • Breakwater Publishing