Så blev mitt liv

Bok om och av Kjell Håkansson.

Roll

  • Grafisk formgivare
  • Bildredigering

Företag

  • Formgivning utifrån grafisk profil