På kryss med Taube

Bok om Evert Taub av författaren och Taube-kännaren David Anthin.

Roll

  • Grafisk formgivare
  • Bildredigering

Kund

  • David Anthin, författare och Taubesällskapet

Företag

  • Breakwater Publishing