Den otroliga resan

Hur byggdes Ostindiefararen Götheborg och hur startade hela projektet? I denna bok beskrivs de byggnadstekniska och ekonomiska utmaningarna som skeppsbyggarna ställdes inför, och hur man fann lösningar som innebar att skeppet fortfarande håller hög klass.

Roll

  • Grafisk formgivare
  • Bildredigering

Kund

  • Greencarrier

Företag

  • Breakwater Publishing